Daily Archives: 22/09/2011

Nhập hí: Chương 1

bookcovermanb558jq4

Chương 1

Tại một nhà hàng nhỏ ngoài đại học nào đó, một nữ sinh viên để tóc ngắn ngang tai đem đôi đũa duy nhất đẩy ra, đưa tới trước mặt nam sinh mặc áo lông cũ.

“Nhuận Hành nhanh ăn đi, bằng không mỳ nguội.”

Continue reading

NLKT-Chương 11

Chương 11 : Quy phục

“Ta không phục! Trừ phi y có thể đánh bại ta.”

Continue reading

NLKT-Chương 10

Chương 10 : Thị vệ

Kiền Long điện

Trên long sàn hoa mĩ, hai người tuyệt thế một lớn một nhỏ đang tựa vào nhau.

Continue reading

%d bloggers like this: