Daily Archives: 29/09/2011

NLKT-Chương 20

Chương 20: Chờ đợi

Ba năm thời gian, đối với người Thương Lan đại lục mà nói, cũng không dài, thậm chí đối với người tu luyện mà nói, chính là thoáng qua mà thôi. Nhưng đối với một người ,  là cảm thấy dài lâu như vậy.

Continue reading

NLKT-Chương 18+19

Chương 18:  tàn hồn

Ngự y cùng trì dũ sư bị gọi vào Kiền Long điện, hơn nữa nhìn đến bộ dáng người tới vội vàng hấp tấp , lại tưởng bệ hạ vĩ đại  bọn họ xảy ra chuyện gì, bị bọn thị vệ lôi đến Kiền Long điện, nhìn đến Cửu điện hạ bệ hạ bọn họ tối sủng ái một thân nhiễm huyết  .

Continue reading

NLKT-Chương 17

Chương 17: Trọng thương

“Tê~ đau!”

Hiên Viên Du Liên mở hai tròng mắt phi sắc, có chút mê mang, nhưng giây lát nghĩ tới điều gì đó, mở to hai mắt nhìn.

“Ngươi này trứng thối, ta không cho ngươi làm hại Cửu đệ.”

Continue reading

Nhập hí-chương 5

Chương 5

Bệnh viện này kì thực cung cấp thức ăn cho người bệnh rất tốt,chẳng qua là Trần Mộc Ngôn đã lâu chưa nếm qua mấy món ăn bình dân rồi , trong lòng rất tưởng niệm. Một khi Trần Chi Mặc cũng ăn, vậy hẳn không có vấn đề.

Trần Mộc Ngôn nhận lấy chiếc đũa, gấp một cái há cảo bỏ vào miệng, nước canh chảy thẳng vào trong miệng ,  cảm giác kia thật sự là cực kỳ thích thú.

Continue reading

%d bloggers like this: