Daily Archives: 04/10/2011

Nhập Hí-Chương 6

Chương 6

“Mặc ca, anh đã đến rồi.” Trần Mộc Ngôn khởi động nửa người trên của cậu.

Continue reading

%d bloggers like this: