Daily Archives: 06/10/2011

VDCGHQS-chương 5

Nấm: đang nghiện bộ này, ráng edit cho xong đó, khen ta đi hố hố hố ;)

Chương 5

“An Nặc,ngươi mang sủng vật tới  luyện cấp đấy sao?” Kỵ Sĩ Chi Huyết  bỗng nhiên xoay đầu lại hỏi An Nặc.

Continue reading

VDCGHQS-Chương 4

Chương 4

Tử La Lan ủy khuất cực kỳ, cậu nhìn cửa sổ lầu hai, không xác định được cánh của mình có thể hay không chống đỡ  bay tới lầu hai.

Continue reading

%d bloggers like this: