Daily Archives: 08/10/2011

NLKT-chương 27

Edit:Nấm

chương này nó dài hơn mấy chương cũ a, nhức đầu thiệt  – . -||

Chương 27: Hoa Linh

Continue reading

NLKT-Chương 26

Edit: Vũ

Beta:Nấm

Chương 26: Liên trì

Continue reading

%d bloggers like this: