Daily Archives: 12/10/2011

TTTXT-Chương 2 (Thượng)

*Định post cả chương 2 mờ chưa xong, chóng mặt lên post nửa chương trước, khuyến cáo không nên uống nước hoặc ăn gì đó, kẻo giống như tớ phun nước zô màn hình 

Chương 2-thượng Continue reading

%d bloggers like this: