Daily Archives: 20/10/2011

Diễm Luyến tàn Đồng

Tác giả: Duật Nhật

Thể loại: cổ trang, mỹ nhược thụ cường công, manh thụ, 1×1, cường thủ hào đoạt, công sủng thụ, ngọt ngào, HE

Tuyển tập: tàn tật

Tình trạng: hoàn

Nhân vật chính: Tử Đồng

Nội dung:

Anh công trở về sơn trang tiếp quản công việc và gia sản của phụ thân. Tình cờ gặp dc em thụ trong 1 khuôn viên bí mật trong sơn trang. Em mang đôi mắt màu tím cùng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp khiến anh vừa thấy đã nhất kiến chung tình.

mượn giới thiệu nhà nàng Hắc Bạch


Mục Lục

Tiết Tử

Chương1Chương2

 Chương3 ♥ Chương4 ♥ Chương5

 Chương6 ♥ Chương7 ♥ Chương8 ♥ Chương9

 Chương10 ♥ Chương11 ♥ Chương12 ♥ Chương 13

Chương 14 ♦ Chương 15Chương 16 ♦ Chương 17 Chương18 

Chương19Chương20Chương21  ~  Chương 23

Chương24Chương25 ♥ Chương 26 ♦ 27

 Chương 28 ♦ 29 ♥ Chương 30 ♦ 31

 Chương 32 ♦ 33

Chương 34 ♦ 35Chương 36 ♦ 37

 Chương 38 ♦ 39 ♥ Chương 40 ~ 43

~♥~ Hoàn ~♥~

Tái Thế Vi Xà-Chương 5

20.10 vui vẻ nha các nàng ^3^

Chương 5

Continue reading

%d bloggers like this: