Daily Archives: 23/10/2011

NLKT-Chương 32

Vũ: ô ô ô, sao trời quay quanh đầu

Chương 32: rung động gặt hái

Continue reading

Diễm Luyến Tàn Đồng-Chương 3

Chương 3

Continue reading

Diễm Luyến Tàn Đồng -Tiết Tử

Nấm: SR mọi người, hôm nay có bản raw mới DLTD mới phát hiện thếu nguyên chương tiết tử, coi bù nhá >_<

Tiết tử

Các ngươi cả đời đều sẽ không được hạnh phúc .

Nữ tử mỹ lệ lẳng lặng nhìn hai người vụng trộm trong đêm .

Đây là tân hôn của nàng !Nhưng bên gối tình lang lại là chính muội muội hắn.

Một màn rõ như ban ngày lại phát sinh ở trước mắt mình  hảo hận!

Van cầu ngươi cái gì cũng đừng nói được không?

Continue reading

TTTXT-Chương 4 (Hạ)

Chương 4-hạ

Continue reading

VDCGHQS-Chương 8


chibi dam my (4).jpg

Chương 8

Continue reading

Diễm Luyến Tàn Đồng-Chương 2

Chương 2

Continue reading

Tái Thế Vi Xà- PN: nhất gia chi chủ

Phiên ngoại: nhất gia chi chủ

Continue reading

%d bloggers like this: