Daily Archives: 04/11/2011

Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới

Tác giả: Lucitiya

Thể loại: Tương lai, võng du, 1×1, hài

Edit: Vũ, Nấm, Đông Thiên

Từ chương 50 một mình Vũ làm hết T_T

Tình trạng editDrop

CÁC BẠN QUA NHÀ TUYẾT VŨ ẢNH ĐỌC TIẾP NHA!!

Tình trạng: Hoàn + PN

Giới thiệu

Tiểu trong suốt Lộ Nhân Già bi ai tiến hành con đường võng du đầy tiếng cười.

《 Bát Quái Ma Giới 》, một trào lưu võng du mới nhất về thiết kế chân thật, NPC nhân tính hóa nhất.

Vui sướng nhất, tạo ra phương thức giải nhiệm kỳ quái nhất, khắp nơi đều có JQ nơi nơi không ngừng mập mờ, khiến cho vui quên cả trời đất! !

Vài chú thích:

JQ: gian tình

QJ: cường gian

BT: biến thái

RP: nhân phẩm


Mục Lục

Chương 1

Chương 2 ♥ Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6

 Chương 7Chương 8 Chương 9Chương 10

 Chương 11 Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21

Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26

Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33

Chương 34Chương 35

Chương 36

Chương 37Chương 38

Chương 39Chương 40Chương 41

Chương 42Chương 43 Chương 44Chương 45

Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56

Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61

Chương 62 ♥ Chương 63Chương 64Chương 65

Chương 66chương 67Chương 68

Chương 69Chương 70

Chương 71

Chương 72Chương 73

Chương 74Chương 75Chương 76

Chương77Chương 78 ♥ Chương 79Chương 80

Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85

Chương 86Chương 87Chương 88 Chương 89Chương 90Chương 91

Chương 92 ♥ Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96

Chương 97 Chương 98Chương 99Chương 100

Chương 101Chương 102Chương 103

Chương 104Chương 105

Chương 106

Chương 107 ♥ Chương 108

Chương 109 ♥ Chương 110 ♥ Chương 111

Chương 112♥ Chương 113 ♥ Chương 114 ♥ Chương 115

Chương 116 ♥ Chương 117 ♥ Chương 118 ♥ Chương 119 ♥ Chương 120

Chương 121 ♥ Chương 122 ♥ Chương 123 ♥ Chương 124 ♥ Chương 125 ♥ Chương 126

Chương 127 ♥ Chương 128 ♥ Chương 129 ♥ Chương 130 ♥ Chương 131

Chương 132 ♥ Chương 133 ♥ Chương 134 ♥ Chương 135

Chương 136 ♥ Chương 137 ♥ Chương 138

Chương 139 ♥ Chương 140

Chương 141

VDCGHQS-Chương 14

Chương 14:

Continue reading

DLTĐ-Chương 12

Chương12

Continue reading

NLKT-chương 36

Chương 36: Kẻ xâm nhập

Continue reading

%d bloggers like this: