Daily Archives: 08/11/2011

TTTXT-chương 9

20080313162811.jpg

Vũ: Ta mệt quá a~, người đau nhừ, chương nỳ làm lâu rùi, giờ mới post lên. Chiều ta lại lết đi giúp nhỏ bạn tiếp, bóc lột sức lao động a~

Chương 9

Continue reading

%d bloggers like this: