Daily Archives: 11/11/2011

TTTXT-Vĩ Thanh ♥ Phiên ngoại

Vĩ thanh

 

Nói đến sau khi Hoàng Lãng chuyển thế, mặc dù bởi vì lão xà cho đan dược mà có trí nhớ “Kiếp trước”, nhưng khi đó hắn bất quá mới là quỷ nhỏ mười tuổi, bằng quỷ nhỏ mười tuổi “Tiểu đồ chơi”, muốn đem Tiểu Xà ăn tươi, trên kỹ thuật độ khó khăn rất lớn.

Continue reading

Nhập Hí-Chương 20

Nấm: ta nói, sữa này có vấn đề, đợt trước em nó uống xong cũng vậy, kì này cũng thế =]]~

Chương 20

Continue reading

TTTXT-Chương 10

Chương 10

 

Năm mươi năm sau –

 

“Lai Tây đời thứ hai, quản tốt con của ngươi, nó nếu là dám chạy loạn nữa, khuya hôm nay liền cho nó làm thịt chó kho tàu.”

 

“Ô. . . . . .”

Continue reading

Nhập Hí-Chương 19

Chương 19

Continue reading

DLTĐ-Chương 24

Chương 24

Mộ Dung Viêm Hạo nhớ tới Tử Đồng, y cũng là vật hy sinh dưới tay phụ thân lãnh khốc, nghĩ đến khi đó y bất động không cười, không nói không động, từ đó lại đối với phụ thân hận ý càng sâu thêm một tầng, đối với vật mình muốn bảo hộ càng thêm khắc sâu. Sở dĩ không khích lệ Đinh Duệ, cũng là bởi vì hắn là người bên cạnh Mộ Dung Viêm Hạo chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, càng không ngừng tăng cường, trừ mình ra cùng người mình nghĩ bảo vệ, không ai có thể thương tổn chính mình. Cứ như vậy, chẳng những nắm giữ được vận mệnh của mình, cũng giảm đi lo lắng cho người mình yêu.

Continue reading

%d bloggers like this: