Daily Archives: 22/11/2011

DLTĐ-Chương 32+33

Chương 31

“Kia Hạo vì sao thương tâm?” Lời vừa mới nói lại hỏi lần nữa, rồi sau đó nhớ tới Mộ Dung Viêm Hạo lúc trước trước trả lời, vì thế cầm lấy tay hắn, muốn hắn cam đoan.” Lúc này  không thể gạt ta, không nên lừa Tử Đồng a!”

Continue reading

%d bloggers like this: