Daily Archives: 23/11/2011

DLTĐ-Chương 36+37

Chương 36

Continue reading

DLTĐ-Chương 34+35

 

Chương 34

Mộ Dung Viêm Hạo chuyên tâm nhìn sổ sách suy nghĩ một chút. ” Nửa tháng sau liền trở về đi.”

Continue reading

%d bloggers like this: