Daily Archives: 24/11/2011

DLTĐ-Chương 40~43 (Hoàn)

Nấm: thấy ta quăng bom chưa, ta xỉu đây *vẫy khăn*

Chương 40

Continue reading

DLTĐ-Chương 38+39

Chương 38

Continue reading

%d bloggers like this: