Daily Archives: 25/11/2011

LNCNS-Chương 4 ~♥~ Vol 3

    

Chương 4

Trên bản đồ ma pháp lớn như thế, trong Phi Tường đại lục từng quốc gia bày ra hình ảnh thu nhỏ. Tu một mình đứng ở trong phòng thư viện, bày ra bản đồ ma pháp năm đó trước khi phụ thân hắn qua đời tự mình giao cho, một mình một người trước địa đồ nhìn hồi lâu.

Continue reading

%d bloggers like this: