Daily Archives: 27/11/2011

NLKT-Chương 1 – Q2

Quyển thứ hai

Chương 1: Quyết định

Continue reading

NTKT-Chương 12+13

Chương 12

Continue reading

Nhập Hí-Chương 28

Chương 28

Continue reading

NLKT-Chương 43

Chương 43: hứa hẹn

“Hắt xì ——”

Bên trong hoàng thành Tuyết Nguyệt tuy là bốn mùa như xuân, nhưng là vào  đêm tháng mười, độ ấm vẫn có vẻ thấp, nhất là đối với Nguyệt Lạc. Dù sao, do trước kia hai lần trọng thương làm hại thân thể Nguyệt Lạc luôn luôn không tốt, dễ dàng cảm thấy mệt, nhất bị cảm lạnh sẽ sinh bệnh. Thời điểm bình thường có năng lượng duy trì , còn không muốn nói giờ phút này trong cơ thể hư không không hề có năng lượng.  Huống chi, hiện tại y , trên thân căn bản là tương đương không có mặc quần áo.

Continue reading

%d bloggers like this: