Monthly Archives: November 2011

Nhập Hí-Chương 29

Nấm: mai không có chương mới, t có vc ngoài ý mún ,mai đi học phải ở lại lấy thẻ sv, về nhà cũng ko có máy để làm nốt phần cuối = =||

Chương 29

Continue reading

NLKT-Chương 1 – Q2

Quyển thứ hai

Chương 1: Quyết định

Continue reading

NTKT-Chương 12+13

Chương 12

Continue reading

Nhập Hí-Chương 28

Chương 28

Continue reading

NLKT-Chương 43

Chương 43: hứa hẹn

“Hắt xì ——”

Bên trong hoàng thành Tuyết Nguyệt tuy là bốn mùa như xuân, nhưng là vào  đêm tháng mười, độ ấm vẫn có vẻ thấp, nhất là đối với Nguyệt Lạc. Dù sao, do trước kia hai lần trọng thương làm hại thân thể Nguyệt Lạc luôn luôn không tốt, dễ dàng cảm thấy mệt, nhất bị cảm lạnh sẽ sinh bệnh. Thời điểm bình thường có năng lượng duy trì , còn không muốn nói giờ phút này trong cơ thể hư không không hề có năng lượng.  Huống chi, hiện tại y , trên thân căn bản là tương đương không có mặc quần áo.

Continue reading

NLKT-Chương 42

Chương 42: ngươi, chỉ thuộc về ta

Thực Tạp cùng Lục Hoàn , Tử Mạch người vẫn đứng trong  Kiền Long điện hầu hạ lúc này cũng không có, chỉ có Hiên Viên Khuynh Thế cùng Nguyệt Lạc.

Continue reading

LNCNS-Chương 4 ~♥~ Vol 3

    

Chương 4

Trên bản đồ ma pháp lớn như thế, trong Phi Tường đại lục từng quốc gia bày ra hình ảnh thu nhỏ. Tu một mình đứng ở trong phòng thư viện, bày ra bản đồ ma pháp năm đó trước khi phụ thân hắn qua đời tự mình giao cho, một mình một người trước địa đồ nhìn hồi lâu.

Continue reading

DLTĐ-Chương 40~43 (Hoàn)

Nấm: thấy ta quăng bom chưa, ta xỉu đây *vẫy khăn*

Chương 40

Continue reading

DLTĐ-Chương 38+39

Chương 38

Continue reading

DLTĐ-Chương 36+37

Chương 36

Continue reading

%d bloggers like this: