Daily Archives: 05/12/2011

XVCNQĐ – Chương 2

Chương 2: Cự Nhân quốc gia

Continue reading

XVCNQĐ – Chương 1.3

 Lần đầu tới dị giới [3]

Continue reading

XVCNQĐ – Chương 1.2

Lần đầu tới dị giới [2]

Continue reading

NTKT-Chương 26+27

Chương 26: Người không muốn gặp nhất

Dung Thành lật chồng mật báo trên bàn ngày trước chuyển giao, thoạt nhìn hết thảy đều thực thuận lợi.

Tuyên Hướng cùng Nguyệt tộc kết thành liên minh tạm thời, ắt đối sĩ khí Bách Linh tạo  ảnh hưởng  lớn, trận chiến tranh này xem ra là đánh không được bao lâu . Nếu Bách Linh đưa ra cùng Tuyên Hướng kết minh, chia cắt lãnh thổ Nguyệt tộc, còn thật sự là thành cái nan đề. Đứng ở trên góc độ Tuyên Hướng , kỳ thật cũng không là hảo  quyết định. Nếu nhận chia cắt, người kia không biết sẽ thương tâm thành cái bộ dáng gì . . . . . .

Continue reading

%d bloggers like this: