VDCBQMG-Chương 13

Đã sửa tên “Chính là đánh bất động” và “Chính là Đánh không chết” thành “Cứ Đánh Bất Động” và  “Cứ Đánh Không Chết” rùi nghen ^^

Chương 13: Tìm kiếm Trong Suốt

QJ* : cưỡng gian

Thực tế chứng minh, ở Ma Giới tìm Thiên Sứ cũng không khó, nhưng ở Ma Giới tìm Trong Suốt lại rất khó.

Chạy hết dược điếm, thư điếm, phục trang điếm, vũ khí đạo cụ thủ sức điếm, Hội trưởng đại nhân cuối cùng cũng bộc phát, bắt đầu ở kênh công hội kêu gọi.

[Công hội ][ Hội trưởng ]Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Toàn bộ mọi người chú ý, ở vương đô trong điếm Mammon tìm Thiên Sứ Phil Seil, tìm được lập tức báo tọa độ! ! !

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Hội trưởng? Hội trưởng của chúng ta đổi người lúc nào vậy ?

[Công hội ] Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: Không có đổi người, ID mười bảy chữ của hắn đại khái chọc tức hệ thống đại thẩm nên bị kích hoạt nhiệm vụ đổi tên .

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Đã thấy RP Hội trưởng đại nhân rơi xuống đáy cốc.

[Công hội ] JQ Vạn Tuế: Phải là mắt nhìn xuống mới đúng chứ!

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Hội trưởng công hội Cung A Phòng của người ta tên là  “Ta Muốn Cúc Ba Tư Lúc Nào Cũng Vì Quân Triển Nhan” cũng cỡ mười hai chữ, Phó hội trưởng thì “Dù Ngươi Không Nở Hoa Thì Ta Cắn Ra” chín chữ, cũng đều không bị hệ thống đá đi a, mắc mớ gì Lão đại cậu lại bị kích hoạt trúng nhiệm vụ đổi tên nhỉ ?

[Công hội ] Cứ Đánh Bất Động: RP a RP. . .

[Công hội ] Cá Muốn Ăn Mèo: Bất quá Hội trưởng chúng ta so với hội trưởng người ta còn nhiều hơn năm chữ.

[Công hội ][ Hội trưởng ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Bớt nói nhảm, mau tìm người cho tôi!

[Công hội ] Dưa Chuột Yêu Hoa Cúc: Hội trưởng cậu tìm cái tên trong suốt kia làm cái gì vậy?

[Công hội ][ Đường chủ ] Cứ Đánh Không Chết: Vậy mà còn hỏi sao? Tìm Trong Suốt nhất định là làm nhiệm vụ cho Trong Suốt .

[Công hội ] Như Rơi Vào Trong Sương Mù: Sao nhiều Trong Suốt thế ? Không hiểu gì hết trơn. . . .

[Công hội ][ Phó hội trưởng ] Thực Ra Thì Ta Thật Trong Suốt: Ách, chào mọi người, có thể giúp một tay làm nhiệm vụ  không ?

[Công hội ] JQ Vạn Tuế: Oa ! Đại tẩu xuất hiện! !

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Xếp hàng

[Công hội ] Dưa Chuột Yêu Hoa Cúc: Tôi cũng xếp

[Công hội ] Hôm Nay Nằm Sấp Ngày Mai Chống Đỡ : Mau bao vây đại tẩu!

[Công hội ][ Phó hội trưởng ] Thực Ra Thì Ta Thật Trong Suốt: Tôi là nam!

[Công hội ] Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: . . . Nhấn mạnh cái này có ý nghĩa gì không ?

[Công hội ] Cá Muốn Ăn Mèo: Hiển nhiên không. . .

[Công hội ][ Hội trưởng ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Tìm người  tìm người tìm người!

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Thật sự không phải chúng ta không muốn tìm

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Mà là không tìm được a Lão đại…

[Công hội ] Như Rơi Vào Trong Sương Mù: Tôi muốn hỏi một câu, Lão đại và Trong Suốt có quan hệ chi ?

[Công hội ][ Hội trưởng ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Hệ thống chỉ định quan hệ phu phụ. . .

[Công hội ] Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: Tôi yêu hệ thống đại thẩm ~~

Lộ Nhân Già nhìn kênh công hội, bất đắc dĩ “. . .”

Hội trưởng thống khổ che mặt, sau đó đổi thành kênh thế giới kêu gọi.

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Hồn Quy Cửu Thiên: Đừng spam nữa !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Lão Tử Chính Là Thần: Phil Seil? Người nổi danh trong suốt? Ai mà thấy được hắn chớ.

[ Thế giới ] [NPC]: 50J quá tiện nghi, 500J đi ta cho ngươi biết.

[ Thế giới ] Hồn Quy Cửu Thiên: Tôi. . . Tôi. . . Tôi  không phải là bị spam đến mắt mù chứ ? Hình như mới rồi nhìn thấy NPC nói chuyện?

[ Thế giới ] Lão Tử Chính Là Thần: . . . . . . . . . . . .Giả phải không?

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Ai thèm quản hắn thiệt hay giả, pm tôi, 500J  thì 500J.

[ Mật ][NPC] Phil Seil nói với ngươi : Ngươi tìm ta?

Hội trưởng im lặng nhìn trời.

Đây là cái trò gì a, làm nhiệm vụ tìm NPC khắp nơi không tìm được, kết quả ở trên kênh thế giới rao lập tức liền có ? Thiệt hay giả a?

— Có điều NPC có thể sử dụng kênh nói chuyện của người chơi ? ? !

[ Mật ]Ngươi nói với [NPC] Phil Seil : Đúng, ngươi ở đâu?

[ Mật ][NPC] Phil Seil nói với ngươi : 500J trực tiếp dùng hộp thư gửi ta, ta gửi tọa độ cho ngươi.

. . .

—NPC thật keo a! !

Hội trưởng nghiến răng mở ra hệ thống bưu kiện, nhập tên vào.

[ Mật ][NPC] Phil Seil nói với ngươi : Đừng quên bấm chọn NPC.

Hội trưởng kịp thời trước khi gửi chọn thành khung NPC.

— Có thể gửi tiền cho NPC, cái trò chơi này thật quá thần kỳ.

Lộ Nhân Già mặc dù không nhìn thấy Hội trưởng cùng NPC mật đàm với nhau, nhưng lại có thể nhìn thấy thế giới, cậu cảm thấy rất băn khoăn nói: “Coi như hết, chúng ta sau này trở lại tìm, 500J đổi cái tọa độ gì đó quá không đáng giá, mà cũng không biết phần thưởng nhiệm vụ này là cái gì.”

Hội trưởng khoát khoát tay: “Đã gửi tiền, mật đàm với tôi là NPC Phil Seil.”

Lần này đổi thành Tiểu Trong Suốt ngây người.

“Đùa sao, mục tiêu của nhiệm vụ tìm người có thể cùng người chơi liên lạc đòi tiền sao? ? ? ! ! !”

Hội trưởng buông tay: “Ai biết được, nhà thiết kế cái trò chơi này đúng là điên đến bất ngờ.”

Thì ra trên diễn đàn nói: “Có thể dùng bất kỳ phương pháp nào hoàn thành nhiệm vụ” cũng bao gồm trả tiền cho NPC mua tọa độ sao?

[ Mật ][NPC] Phil Seil nói với ngươi :Vương đô 112, 001

Hội trưởng lấy bảng tìm đường đưa vào tọa độ, sau đó hóa thú: “Đi lên.”

Tiểu Trong Suốt theo thói quen phục tùng, vô cùng thuận tay leo lên lưng cự thú của Hội trưởng.

— a a, thật là càng ngày càng  quen.

Có hệ thống chỉ đường, Hội trưởng rất nhanh liền chạy tới trước cửa một tiệm tạp hóa.

“Chắc là ở chỗ này.” Hắn chờ Tiểu Trong Suốt đi xuống sau đó nhanh chóng biến trở về hình người.

— Hai người không ngừng mài hợp cũng càng ngày càng thích ứng loại quan hệ chủ nhân / sủng vật này.

Hai người vào điếm, tiệm tạp hóa này không lớn, chỉ có một lão bản đứng sau quầy , còn có một NPC ngồi trong góc .

Tiểu Trong Suốt nhìn chút chữ trên đỉnh đầu lão bản phía sau quầy [ Chủ tiệm tạp hóa ], nhìn lại một góc kia [ Ma giới thương nhân mua đi bán lại : Thu mua vô hạn các loại vật phẩm ], 囧囧 hỏi Hội trưởng: “Ai vậy?”

Hội trưởng đi theo mũi tên tiếp tục đi tới trước mặt NPC ngồi ở góc: “Phil Seil?”

NPC đó ngẩng đầu nhìn hai người, Lộ Nhân Già kinh ngạc phát hiện diện mạo hắn thật ra rất đẹp trai : “Đúng.”

Sau đó trên đầu NPC [ Ma giới thương nhân mua đi bán lại: Thu mua vô hạn các loại vật phẩm ] đổi thành [ Phil Seil ].

Tiểu Trong Suốt sờ sờ lỗ mũi đi lên phía trước: “À thật ra, tôi nhận được nhiệm vụ chủ tuyến tìm anh.”

Phil Seil nhìn chằm chằm cậu: “Trong Suốt yêu nhân? Nhiệm vụ gì?”

— NPC cư nhiên hỏi người chơi tìm ta là làm nhiệm vụ gì, cái Võng Du này thật đồi bại.

Tiểu Trong Suốt kêu bảng nhiệm vụ của mình cho hắn nhìn.

“Ách, ta thuộc tính cũng là trời sinh, điểm này cũng khốn nhiễu ta rất lâu, kỹ xảo trong suốt và kỹ xảo không trong suốt ta đều không biết, nhưng  ta có thể dạy ngươi kỹ năng gián điệp.” Phil Seil từ túi phía sau lưng móc ra một quyển bút ký, giao cho Tiểu Trong Suốt.

Đinh, hệ thống Thiên Âm: “Ngài đạt được 《 Gián điệp thủ ký 》chân truyền của Phil Seil, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến: Hướng dẫn Trong Suốt. Sau cấp 40 ngài có thể tự động chuyển chức làm gián điệp.”

— Thì ra cái nhiệm vụ chủ tuyến này còn có nhiệm vụ chuyển chức !

“Còn nữa, ta có chuyện này ngươi có thể giúp ta không?” Phil Seil nói.

Đinh, hệ thống Thiên Âm: “Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến: Thỉnh cầu của Phil.”

“Dĩ nhiên có thể!” Tiểu Trong Suốt cảm thấy hôm nay thật sự là RP đại bộc phát, vội vàng gật đầu đáp ứng.

“Ta thích một người. . .” Phil Seil nói.

“Ừ!” Tiểu Trong Suốt hai mắt phóng lục quang, này chẳng những là nhiệm vụ còn là JQ a, NPC tự mình tạo ra JQ có thể cho bao nhiêu kinh nghiệm a?

“. . .Có lần ta tới Ma Giới, đem chiếc nhẫn mới vừa mua xong vứt bỏ, các ngươi có thể giúp ta đi tìm không?”

— Lời mở đầu quá không khớp với câu sau .

Bất quá Lộ Nhân Già vẫn  gật đầu: “Có thể có thể, anh đem chiếc nhẫn vứt ở đâu?”

“. . . . . .” Phil nhìn trời: “Không biết.”

“. . . . . .” Tiểu Trong Suốt Lộ Nhân Già phát hiện RP mình vẫn rất bi thúc.

“Đây là bản vẽ.” Phil móc ra bản vẽ đưa cho cậu, “Bởi vì là quà sinh nhật nên nó rất trọng yếu, ta hy vọng có thể trong một tháng tìm được chiếc nhẫn kia. Ngươi phải cố gắng tìm nha, nếu không ta sẽ trừ kinh nghiệm của ngươi.”

Đinh, hệ thống Thiên Âm: “Ngài nhận được nhiệm vụ chủ tuyến: Thình cầu của Phil. Tìm chiếc nhẫn bị mất của Phil, thời hạn một tháng, hoàn thành nhiệm vụ nhận được kinh nghiệm 3999999, thất bại trừ kinh nghiệm 1555555, xin chú ý.”

— Nói cách khác tìm được có thể thăng vài cấp, thất bại cũng phải rơi vài cấp…

Đối mặt loại nhiệm vụ ép mua ép bán này, Lộ Nhân Già rất là im lặng tiếp nhận.

“Mặt khác.” Phil nói tiếp, “Hai người các ngươi cùng  nhận được nhiệm vụ này, cho nên phần thưởng và xử phạt đều là cùng có. Nếu như tìm được đồ cứ trực tiếp dùng bưu kiện gửi ta là được.”

— Đây cũng rất dễ dàng, không cần tìm người trong suốt thêm một lần .

“Như vậy, ta cũng phải đổi cứ điểm .” Phil nói rồi cầm lên bao lớn bao nhỏ, biến mất ở trước mặt hai người.

Tagged:

6 thoughts on “VDCBQMG-Chương 13

 1. Tử Mộc 25/03/2012 at 19:20 Reply

  Moá ơi, trao đổi tiền vs NPC để lấy toạ độ. Cái game này quá đỉnh đi =.=

  Like

 2. ph0ngdu 25/03/2012 at 20:41 Reply

  =_=||| thao nao cai ten cua no lai la “Bat quai ma gioi” .den NPC cug … nhu vay

  Like

 3. […] 11 ♥ Chương 12 ♥ Chương 13 ♥ Chương 14 ♥ Chương […]

  Like

 4. Tiểu Thiên Sứ 03/09/2012 at 18:51 Reply

  chẹp anh Phil này chắc có JQ với ai đó cũng là ma vương chăng?

  Like

 5. Tiểu Thiên Sứ 03/09/2012 at 18:52 Reply

  cơ mà ta nói rồi, ta rất nghi các ma vương, boss, quái, NPC trong đây toàn bộ đều là người chơi hoặc GM đóng

  Like

 6. yamiryu735 14/10/2014 at 08:58 Reply

  Nào có nhiều người thế để đóng hả trời =))
  Cơ mà pó tay nhiệm vụ, càng lúc càng khó đỡ =))

  Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: