Daily Archives: 19/04/2012

LTTB 4

Chương 4

Hai ngày sau, A Lạc và Tuyết Cầu trở lại Tế Tuyết Sơn.

 

Tuyết Cầu phấn chấn tinh thần, quay về động, đánh Hùng huynh đệ biến trở về nguyên hình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tuyết Cầu tâm tình sảng khoái vô cùng hỏi A Lạc: “Ngươi muốn bao tay da gấu hay áo khoác da gấu?”

Continue reading

%d bloggers like this: