Daily Archives: 24/04/2012

TH 6

=Oy Nat-kun mỹ dụ thụ của ta aaa Ò_Ó=

Sai sót gì thỉnh báo ngay cho t nhé ^^~

6. Nhập học

Hôm sau, Dận Chân quả thật cầm một cái ống vạn hoa và một hộp cờ tìm Dận Hữu.

Continue reading

LNCNS-Chương 6~♥~Vol 4

Chương 6

Theo lý thuyết liên tục mệt mỏi nhiều ngày như vậy, có thể hảo hảo ngủ một giấc, ngủ cả ngày phải là tinh thần sung mãn,tâm tình khoái trá mới đúng.

Vậy mà. . . . . .

Tinh thần thật sự  so hôm qua tốt hơn không ít, nhưng tâm tình. . . . . . Continue reading

%d bloggers like this: