Daily Archives: 25/04/2012

TH 7

7. Lễ vật

Trong ngự thư phòng, Ngụy Châu đứng ở một bên, chịu đựng mệt mỏi lan tràn, cổ hơi giật giật, liếc nhìn  đế vương ngồi ở trước bàn dài, chôn đầu nhìn mủi chân mình.

Continue reading

NLKT-Chương 1 ~ Q3

Quyển thứ ba
Cuộc sống học viện

Chương 1: Vương quốc trên nước

Trong trọng đồng mặc sắc của Hiên Viên Khuynh Thế thoáng qua mạt sắc thái hài lòng, nhìn nơi cổ Nguyệt Lạc, cười đến tà mị bất thường.

Mặc y phục vào cho Nguyệt Lạc, ngón tay xuyên qua tóc buộc tóc cho y, rất là tỉ mỉ cùng chuyên chú. Continue reading

%d bloggers like this: