Daily Archives: 28/04/2012

TH 8

8. Mùa hè

Tới Chung Túy Cung, Đông Giai thị sắc mặt không tốt lắm, nghe nói là mới sinh bệnh, Dận Hữu nhìn nữ tử này sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng hiểu rõ, nữ tử này không còn được bao ngày sống tốt.

Continue reading

%d bloggers like this: