Daily Archives: 01/05/2012

Mở lại rồi

SR mọi người nha, ta tính sửa lại bộ Nhập Hí xong rồi share word mới lun, mà tháng 5 ta thi rồi nên nếu chờ sửa xong thì chác giữa tháng 6 mới mở lại lun, cho nên ta khóa mục lục Nhập Hí vậy, khi nào xong ta share word mới cho nhé!

%d bloggers like this: