Daily Archives: 04/05/2012

TSCĐPSTA-Chương 17

17.Vịt con xấu xí chọc người nổi giận

Mặc dù đời trước Ngô Nông đã từng vì một tay rubik tuyệt học của Sở Giang Đông mà quỳ gối  dưới quần tây của y, nhưng đời này Ngô Nông tự nhận tuyệt đối sẽ không lại bị y mê hoặc. Hắn ôm ý nghĩ binh tới tướng chắn không biết sợ, sau khi cười lạnh một tiếng, túm lấy Tử Vi rồi chủ động đi tới vị trí hội rubik . Continue reading

%d bloggers like this: