Daily Archives: 07/05/2012

NLKT-Chương 4 ~ Q3

Chương 4: Kỳ Khoa Tư Ốc

Hiên Viên Du Liên cùng La Phỉ Tư hai người đều là tâm tính tiểu hài tử, một đám nhập thành , có thể nói là vô pháp vô thiên. Chơi đến nỗi Hiên Viên Du Liên liền đem Mạc Phong “Vứt bỏ” , La Phỉ Tư cũng rốt cục thoát khỏi ma trảo của Địch Nguyệt. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của hai người trong vòng hai ngày mấy người của Nguyệt Lạc đem Lan Ngộ thành đi dạo hơn phân nửa, mỗi ngày đều là sáng sớm ra cửa, rất khuya mới trở về lữ điếm. Continue reading

%d bloggers like this: