Daily Archives: 14/05/2012

XVMTĐL-Chương 10

Đệ thập chương

“Công Tước?” Tô Mặc là người Trung Quốc, hiển nhiên đối với loại danh từ Tây Phương này không quá quen thuộc, đại khái chính là chức quan gì đi. Tô Dật nhìn ra Tô Mặc nghi ngờ, dùng thanh âm không lạnh không nhạt nói, “Ba ba, Công Tước là tước vị cao nhất đó.” Continue reading

%d bloggers like this: