Daily Archives: 16/05/2012

Thiên Hữu 9

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

9. Diễn

Buổi chiều khóa kỵ xạ cũng không vì khí trời nóng bức mà hủy bỏ. Đứng dưới ánh nắng chói chan tư vị quả thực khổ sở, Dận Hữu vừa luyện cách giương cung, vừa len lén liếc nhìn mấy vị huynh trưởng cưỡi trên lưng ngựa, thu hồi tầm mắt tiếp tục cố hết sức kéo cung.

Continue reading

%d bloggers like this: