Daily Archives: 19/05/2012

LNCNS-Chương 7 ~ Vol 4

Chương 7

Di Vong chi sâm quả nhiên không phải là nơi dễ dàng vượt qua, thậm chí trong bất kỳ một câu chuyện truyền thuyết và lời đồn đãi nào, cũng không có biện pháp chính xác miêu tả  nó nguy hiểm thế nào.

Chân chính tiến vào Di Vong chi sâm đã được ba ngày, mặc dù lộ trình luôn luôn dưới sự khống chế của Tu, nhưng có thể nói biểu tình trên mặt mỗi người, luôn không có cơ hội buông lỏng, mấy cận vệ phụ trách thanh trừ nguy hiểm, trên người càng  mang theo không ít vết thương. Continue reading

%d bloggers like this: