Daily Archives: 29/05/2012

NLKT – Chương 8 ~ Q3

Chương 8: Luân hồi lực

Ngày đó thi kiểm tra xong, Nguyệt Lạc bọn họ tám người liền đi tới túc xá Thiên Linh lâu, mấy người vừa vào ngơ ngác một lúc lâu, dù sao chỗ ở của bọn họ thật sự cùng những học viên khác không giống nhau. Khó trách Tề Tán cùng Cảnh Kha, cùng  những học sinh nhìn thấy bọn họ vào ở Thiên Linh lâu, đều là kinh dị không hiểu nhìn bọn họ. Continue reading

%d bloggers like this: