Daily Archives: 11/06/2012

Thiên Hữu 24

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

24. Ngã bệnh

 

Gần đây Dận Hữu hiếm khi nhìn thấy Tứ a ca, trong Vô Dật Trai Tứ a ca cũng không còn lộ diện, y đoán Tứ a ca đã đi học việc, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua đôi khi có được vài món đồ, đều để nô tài phía dưới đưa một phần tới viện của Tứ a ca.

Continue reading

%d bloggers like this: