Daily Archives: 20/06/2012

TSCĐPSTA – 30

30. Vịt con xấu xí huyết tinh (huyết tinh cẩn thận khi đi vào)

Phải nói cũng may cơ sở phụ của đại học A cũng rất hoàn thiện, nhất là bệnh viện phụ thuộc đứng hàng thượng đẳng cả nước ở cách đại học A không xa, nếu không chờ xe cứu thương từ thật xa đến, sợ là Ngô Nông đã đau chết. Continue reading

%d bloggers like this: