Daily Archives: 22/06/2012

VDCBQMG – 22

22: Xây dựng

Khai thác mỏ không thể nghi ngờ là một công việc đơn điệu lặp lại.

Mặc dù là trò chơi hiện thực, nhưng dù sao trò chơi cũng chỉ là trò chơi, không cần người chơi phải thật sự cầm cuốc mỏ chim ở trong hang khoáng thạch gõ tới gõ lui ── ngược lại hái dược thật sự phải cầm liềm hái dược thu gặt ── sau khi người chơi học kỹ năng, có thể thi triển thuật nhận biết quặng, trước mắt sẽ xuất hiện từng đạo từng đạo mạch quặng năm màu, tiếp tục đứng trên mạch quặng thi triển thuật lấy quặng. Nếu thành công, khoáng thạch sẽ tự động rớt vào trong bao, nếu thất bại thì hoặc không có vật gì, hoặc nhận được cặn, mà nếu lựa chọn khoáng thạch cao cấp, thường thường đào có thể được ba bốn loại khoáng thạch ── đương nhiên, đào quặng một lần sẽ tiêu hao 1 điểm MP của bản thân. Continue reading

%d bloggers like this: