Daily Archives: 25/06/2012

VDCBQMG – 24

24. Thăng cấp, chọn địa điểm, NPC plugin

Mọi người nhìn nhiệm vụ trên mặt bảng: [ Hối lộ thủ vệ binh Vạn Ma điện: hai hũ rượu ngon 0/2; ( nhiệm vụ cần công hội cấp C – chính thức mới được tiến hành)] chữ màu xám, đều thở dài.

“Xem ra chỉ có thể chờ công hội thăng cấp rồi đánh xong quái vật công thành mới quay lại sau.” Hoa Cúc duỗi cái lưng mệt mỏi nói: “Đi thôi đi thôi trở về khai thác mỏ, sớm một chút đem công hội thăng cấp xong cũng tốt.”

Phân đội nhỏ yếu ớt tiếp tục đem theo NPC Tử Oanh lạnh nhạt đổi hầm tiếp tục đào.

Cách một khoảng thời gian khá dài ở bên tai có thể nghe được ──

Continue reading

VDCBQMG – 23

23. Vạn Ma điện

Xây dựng công hội là yêu cầu quan trọng nhất, là nhiệm vụ lâu dài hạng nhất yêu cầu nhiều nhiều tiến triển chậm rãi, mà khi nhiệm vụ lâu dài này bị áp bức thành nhiệm vụ khẩn cấp hoàn thành trong 24 giờ, thì càng không thể dùng hai chữ “thống khổ” để hình dung.

Trong 《 Bát Quái Ma Giới 》 thăng cấp phòng ốc công hội không cần kỹ năng kỹ xảo, chỉ cần khoáng thạch cùng đầy đủ tiền tài. Chức vị trên Đường chủ ( bao gồm Đường chủ ) và thành viên công hội đối mặt phòng ốc mở ra bảng thuộc tính điểm chọn thăng cấp, dĩ nhiên là sẽ có một đám trẻ nhỏ tinh linh cầm lấy công cụ lao tới vừa gõ vừa đánh. Bất quá tiến hành thăng cấp phòng ốc cao nhất chỉ có ba sở, hơn nữa thời gian thăng cấp cũng sẽ dựa trên cấp bậc càng cao mà càng dài.

Continue reading

%d bloggers like this: