Daily Archives: 27/06/2012

VDCBQMG – 26

Chương 26: Bánh ngọt Sweetheart 99 loại mùi vị

Chơi võng du đều biết: “Nhiệm vụ ẩn giấu tuyệt đối phải nhận, số lượng quý hiếm nên điều kiện gây ra sẽ khó khăn, con đường hoàn thành tuy gian khổ nhưng vô cùng có lợi.”

Mọi người trong công hội vừa nhìn thấy trên mặt bảng mấy chữ nhiệm vụ ẩn giấu, lập tức liền ép Hội trưởng đại nhân điểm nhận.

Đinh, hệ thống Thiên Âm: “ Công hội [Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái] tiếp nhận nhiệm vụ ẩn giấu: Cùng Slime kết minh.”

Mặt bảng nhiệm vụ của mọi người đều thêm [Nhiệm vụ công hội ẩn giấu: Cùng Slime kết minh – Vòng thứ nhất]

“Choáng… lại là nhiệm vụ liên hoàn.” Hoa Cúc nói.

Tiểu Trong Suốt nhìn kỹ phần giới thiệu phía dưới.

[Vòng thứ nhất: Để lưu lại cho Trưởng lão ấn tượng tốt, mọi người mang đến cho thạch hoa quả Slime bánh ngọt Sweetheart đi~

Continue reading

VLCG – 6

☆ Chương 6

Không gian rất lớn để đầy đủ thiết bị, từ gian phòng thu âm này là có thể nhìn ra, thân phận bạn làm âm nhạc kia của Đường Các Quân.

“Trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì công tác nên xuất ngoại rồi, cho nên gần đoạn thời gian nơi này trừ bỏ chúng ta ra, liền không có những người khác. Bất quá, em xác định không cần những người khác sao? Phải biết rằng những thứ trước mặt em kia, anh chính là đều không biết dùng a!” Continue reading

%d bloggers like this: