Daily Archives: 21/07/2012

HNTC – C25 ~ Q1


25. Một chút mặt mũi

Bất Kinh không nói gì, đối Tiểu Hoành khoát tay.

Tiểu Hoành xuất ra một kim nguyên bảo ném ở trước mặt nàng: “Có thể đi rồi đi?”

A Mỹ ho khan hai tiếng: “Đừng cho là ta lừa tiền ngươi, ta sẽ hoàn lại.” Continue reading

TSCĐPSTA – 34

34. Vịt con xấu xí về nhà

Ngô ba ba từ trong tay Sở Giang Đông tiếp nhận Ngô Nông vẻ mặt khiếp sợ, đem hắn vững vàng thỏa thỏa phóng tới trên ghế trong sân, liền lại nhanh nghênh đón mở cửa cho bác Lý lái xe vào. Mà Ngô ma ma còn lại là nhanh gọi Tử Vi nha đầu ở cửa đối diện, dù sao cô cũng nhớ thương Ngô Nông thời gian thật dài .

Continue reading

%d bloggers like this: