Daily Archives: 30/07/2012

Lang Nha – 8

Đệ bát chương

Trước cửa Đình Vương phủ, xe ngựa của Ổ Dạ Lôi kỳ quái đậu ở chỗ này, thị vệ của hắn phân tán ra bảo vệ an toàn cho hắn. Một đạo thân ảnh màu trắng xa xa đứng ở trên cây, cành lá dày đặc che lấy y, căn bản không có người phát hiện y đứng ở nơi đó. Cho dù y vừa rồi theo nóc nhà nhảy đến trên ngọn cây, động tác cũng thực nhẹ nhàng giống như một con chim. Continue reading

%d bloggers like this: