Daily Archives: 02/08/2012

NLKT – C18 ~ Q3

18. Đi học phong ba (1)

Trong gian phòng cao nhã tươi mát, màu vàng ấm dương quang từ bên cửa sổ len lén sái nhập, quang mang ôn nhu trải ở trên mặt giường lớn có thể cung cấp bốn năm người ngủ nằm hai người đang dựa sát vào nhau, giống như mông lung ảo giác, xinh đẹp không chân thật. Continue reading

%d bloggers like this: