Daily Archives: 03/08/2012

VDCBQMG – 35

Chương 35: Phó bản Yêu tộc Trong Suốt

Tiểu Trong Suốt Lộ Nhân Già cũng không biết tại sao mình khi đang luyện cấp lại kỳ quái giẫm trúng hố rớt vào một phó bản, mà lại còn là bản đồ che giấu.

Bản thân từ khi bắt đầu sinh ra, RP cũng rất bi thúc theo tới luôn trong trò chơi, thế nhưng lại hướng phương hướng kỳ quái mà bóp méo. Nói không tốt ư, hết lần này đến lần khác gây ra các loại nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái, đạt được hảo cảm của NPC, sờ tới đạo cụ cực phẩm. Nói tốt ư, có thể gặp được các loại tình huống trình độ trên mức vặn vẹo và bi thúc, thật sự là khiến lòng người chua xót gạt lệ a!

Continue reading

VDCBQMG – 34

Chương 34: Luyện cấp luyện được phó bản một người

Trong công hội cấp thấp nhất chính là Nhật Nguyệt Minh Hồ cấp 35, hắn vốn là người chơi không thích luyện cấp mà chỉ thích kỹ năng sinh hoạt, vào trò chơi đã nghĩ cách cọ NPC, cuối cùng  kích phát nhiệm vụ truyền nhân của cơ quan sư, học được cơ quan thuật.

Bởi vì Boss quái vật công thành đầu tiên chỉ cao hơn người chơi đẳng cấp thấp nhất trong công hội năm cấp, hắn cũng không đi luyện cấp mà hết sức chuyên chú ở công hội dựa theo bản vẽ nhiệm vụ sư môn đạt được làm máy ném đá cùng đài tên nỏ.

Continue reading

%d bloggers like this: