Daily Archives: 06/08/2012

VDCBQMG – 36

Chương 36: Chế dược, công hội chuẩn bị chiến đấu

Từ lúc Trong Suốt trở về, mọi người thương lượng công hội chiến xong lại hẹn thời gian làm nhiệm vụ, sau đó đều tự tản ra đi hoàn thành nhiệm vụ công hội được chỉ định để chuẩn bị chiến đấu. Hội trưởng mang trang bị đánh được giao dịch cho Tiểu Trong Suốt, nói phải xử lý ít công việc ở hiện thực, xong thì logout.

Xét thấy Tiểu Trong Suốt cái loại RP quỷ dị đi ra ngoài đánh quái luyện cấp cũng rơi vào phó bản một người gây ra nhiệm vụ tình tiết chủng tộc mới nghe đã biết độ khó rất cao còn yêu cầu hoàn thành trong 12 giờ thời gian hiện thực, tất cả mọi người trong công hội cảm thấy nếu không có Hội trưởng đi cùng, hiện tại trong thời kỳ khẩn trương cao độ sắp nghênh đón công hội chiến mà thả cậu ta ra ngoài đánh quái là chuyện phi thường không an toàn, vậy nên dưới sự yêu cầu nhiều lần của mọi người, Trong Suốt đành phải ở lại trong phòng chữa bệnh, lật ra quyển sách thuốc Belial cho, bắt đầu luyện kỹ năng sinh hoạt chức nghiệp của mình: chế dược.

Continue reading

%d bloggers like this: