Daily Archives: 07/08/2012

[Gift] Tiểu quy mô chiến tranh – Ngân Sâm

Tiểu Quy Mô Chiến Tranh

Tác giả: Ngân Sâm

Thể loại: đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, 1×1

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit:

Beta: Nana

Văn án

Kết cục cuối cùng của truyện cổ tích là hạnh phúc viên mãn hay là củi gạo dầu muối?

Nội dung nhãn: vui mừng oan gia gương vỡ lại lành thiên tác chi hòa

Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Trầm Hàn, Trần Xuyên ┃ phối hợp diễn: Phương Kỳ, Thạch Qua, Từ Hàng ┃ cái khác: Ngân Sâm, quy mô chiến tranh nhỏ

Vũ: Này là quà sinh nhật ta làm tặng Nana ^^

Vì là quà sinh nhật, nên ta sẽ ưu tiên làm trước, những bộ khác cứ từ từ ha :D :D

Quà sn 20-9 

Mục lục

1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9

10 | 1112 | 13 | 14 | 15 | 16

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

23-24

~ Hoàn ~

%d bloggers like this: