Daily Archives: 12/08/2012

VDCBQMG – 38

38. Quái vật công thành chiến bắt đầu

Chờ sau khi Lộ Nhân Già về nhà quét dọn vệ sinh tắm ra ăn uống xong đã là 8 giờ tối, cách thời gian quái vật công thành chiến chỉ còn có 1 giờ, thời gian trò chơi là 7 giờ.

Bên trong công hội đã là một mảnh vô cùng náo nhiệt, Hội trưởng một ngày trước rời đi nói bận xử lý công việc trong hiện thực, hôm nay vô cùng đúng giờ login, đang ở trong công hội phân phối đội ngũ cùng nhiệm vụ thủ vệ. Continue reading

%d bloggers like this: