Daily Archives: 13/08/2012

VDCBQMG – 39

39. Đợt quái vật thứ hai

Sau khi đợt quái vật công thành đầu tiên kết thúc 10 phút, đợt quái vật công thành tiếp theo sẽ xuất hiện. Nếu không giải quyết đám trước, mỗi giờ sẽ xuất hiện thêm một đám.

Các thành viên trong công hội không bao giờ nghĩ tới nhóm quái vật đầu tiên còn chưa đánh tới vòng cạm bẫy đã bị thuốc của Tiểu Trong Suốt chế gây ra JQ, trực tiếp chạy đi “love love”.

── Trong lịch sử của 《 Bát Quái Ma Giới 》… Không, hẳn là trong lịch sử của Võng Du lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế này đi? Continue reading

%d bloggers like this: