Daily Archives: 17/08/2012

TSCĐPSTA – 41

41. Vịt con xấu xí thông báo trong mộng (H nhẹ)

Chớp mắt một cái anh em Sở gia cùng nhị nữ đã ở nhà Ngô Nông quấy rầy không ít thời gian, Sở Giang Đông nhớ đến suy nghĩ cùng vịt con giao lưu, cũng muốn thử thăm dò hắn có phải cũng nằm mơ không, cho nên một câu cũng không có đề cập qua chuyện phải đi. Sở Giang Thiên tìm hết phương pháp chỉ ra chỗ sai của Ngô Nông, một đôi mắt suốt ngày nhìn chòng chọc hắn muốn xem xem con vịt trụi mông này rốt cuộc làm sao hấp dẫn lực chú ý của anh trai. Mà hai cô gái kia còn lại là chơi cùng Tử Vi rất vui vẻ, hai đại tiểu thư này đến ở nông thôn, cuối cùng cũng ngây thơ chất phác khoái hoạt một lần. Continue reading

TSCĐPSTA – 40

40.Vịt con xấu xí bị hoài nghi

Đảo mắt lại qua mấy ngày, ngày xấu hổ đó ở phòng tắm đã tiêu tán không ít. Hơn nữa Tử Vi dù sao cũng là cô nương hào phóng, sau vài ngày hơi né Ngô Nông, liền dần dần lại khôi phục hoạt bát sáng sủa ngày xưa.

Continue reading

%d bloggers like this: