Daily Archives: 23/08/2012

VDCBQMG – 41

41. Thành công thăng cấp.

Một đám mục sư nhào tới nhanh chóng bổ lại lượng máu cho hai kẻ mới rơi xuống đất bị tước một lượng máu lớn.

“Không được, sừng long quá trơn căn bản không nắm được.” Trong Suốt ảo não nói, hiện tại lượng máu của Băng Long chỉ còn một nửa, còn có mê muội hai mươi mấy giây, mà thanh máu HP của Hỏa Long vẫn còn hơn ba phần tư.

Continue reading

TSCQQCNH 2

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

2, Thấu hiểu và dâm loạn

Continue reading

%d bloggers like this: