Daily Archives: 05/09/2012

VDCBQMG – 43

Chương 43: Nhẫn Trong Suốt (trung) – Nhiệm vụ nhân ngư

“Các ngươi là nói, Phil Seil làm mất nhẫn nên muốn ta làm lại một cái?” Mammon lại lặp lại một lần nữa, mọi người lại gật đầu một lần nữa, trong lòng một trăm vạn lần cảm giác mình đại khái đã chọn sai cách giải quyết nhiệm vụ.

── Nhìn đi, cả Mammon loại Boss cấp bậc trí năng AI cao cấp cũng không hiểu còn gì?

Cũng may công tước Mammon không có lặp lại lần thứ ba, mà là chống tẩu thuốc trầm ngâm một lát, nói: “Các ngươi hẳn đã biết tài liệu của chiếc nhẫn kia có bao nhiêu khó tìm?”

Continue reading

%d bloggers like this: