Daily Archives: 06/09/2012

HNTC – C27 ~ Q1

27. Ngăn không được vận rủi (2)

 

Bất Kinh chậm rì rì nói: “Thứ nhất, bản công tử cũng không biết nơi đó có người, đều không phải là cố ý; thứ hai, ‘ Thiên Niên Lệ ’ đã hủy, bản công tử cũng không biết như lời ngươi nói là thật là giả; thứ ba, nếu ‘ Thiên Niên Lệ ’ trân quý như thế, các hạ sao không cẩn thận bảo quản; thứ bốn, các hạ có thể du lịch lục giới, hiển nhiên pháp lực cao thâm, một khi đã như vậy, nghe thấy vật khác thường tiếp cận, sao không tránh đi?” Continue reading

%d bloggers like this: