Daily Archives: 08/09/2012

VDCBQMG – 45

Chương 45

“Nhớ rõ trăm ngàn lần không thể đem nhẫn từ trong hộp lấy ra nữa, nếu không ngươi cũng đừng mong tìm được nó.” Mammon luôn mồm dặn dò.

Tiểu Trong Suốt 囧囧 hữu thần mở ra hệ thống bưu kiện, đem hộp nhẫn bỏ vào trong phụ kiện bưu kiện, nhập vào tên Phil Seil. Continue reading

VLCG – 8

☆ Chương 8

Xanh um tươi tốt liên miên không ngừng, dãy núi bị xanh biếc bao quanh u tĩnh mà nhàn nhã.

Từ sơn gian xuyên qua, nước sông vòng qua núi đi lại khiến cho dãy núi này u tĩnh, thêm vào một chút khí thanh u.

Ở bờ sông phía tây núi xanh nước biếc, tòa nhà tạo tình cổ điển kia thật giống như dãy núi cùng nước sông trước mắt này, không hề đột ngột cùng thiên nhiên dung hợp đến cùng nhau. Continue reading

Tiểu Quy Mô Chiến Tranh – 13

Chương 13

Lúc sẩm tối, Trầm Hàn đi mua sắm. Vì mục đích xây dựng một “gia đình hạnh phúc” cho ba mẹ xem, Trầm Hàn đành phải lôi Trần Xuyên đi chung.

Trần Xuyên vui vẻ đi theo Trầm Hàn vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, Trầm Hàn lập tức thay đổi sắc mặt, xuất thêm Lăng Ba Vi Bộ, rất nhanh lui đến trong góc. Continue reading

%d bloggers like this: