Daily Archives: 11/09/2012

Tiểu Quy Mô Chiến Tranh – 15

Chương 15

Sáng hôm sau đến phiên Trần Xuyên đi làm, Trầm Hàn ở nhà bồi ba mẹ.

Trần Xuyên tinh thần phấn chấn tiến vào cửa lớn công ty, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thạch Qua cụp đầu đi bước nhỏ, xem ra đả kích không phải giỡn chơi nha. Hắn hí mắt nhớ tới hôm qua Trầm Hàn hung ác uy hiếp mình, tự hỏi có nên nói vài lời với Thạch Qua hay không. Continue reading

%d bloggers like this: