Daily Archives: 12/09/2012

TSCQQCNH 16

Tạm thời do 2 bên edit và beta chưa ổn định nên có lẽ vài ngày nữa mới có chương mới @_@

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

16, Con thú bị vây khốn và ôm. . .

Continue reading

%d bloggers like this: